seismogram1

>> Газар хөдлөлтийн мэдээ

Улаанбаатарын цагаар 2016 оны 05-р сарын 22-ны 07 цаг 42 минут 51 секундэд Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан сумаас урд зүгт 28 км-ийн зайд магнитуд нь М=3.5-тай газар хөдлөлт боллоо. Газар хөдлөлтийн...

seismogram1

>> Газар хөдлөлтийн мэдээ

Улаанбаатарын цагаар 2016 оны 01-р сарын 10-ний өглөөний 08 цаг 36 минут 53 секундэд Булган аймгийн Могод сумаас урд зүгт 37 км-ийн зайд магнитуд нь М=4,5-тэй газар хөдлөлт боллоо. Газар...

seismogram1

>> Газар хөдлөлтийн мэдээ

Улаанбаатарын цагаар 2016 оны 01-р сарын 06-ний өглөөний 05 цаг 29 минут 28 секундэд Баян-өлгий аймгийн Булган сумаас зүүн зүгт 10 км-ийн зайд магнитуд нь М=3,6-тэй газар хөдлөлт боллоо. Газар...

seismogram1

>> Газар хөдлөлтийн мэдээ

Улаанбаатарын цагаар 2015 оны 12-р сарын 31-ний өглөөний 06 цаг 05 минут 55 секундэд Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумаас баруун зүгт 34 км-ийн зайд магнитуд нь М=4,2-тэй газар хөдлөлт боллоо. Газар...